OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kevzara

Sarilumabum
L04AC14 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz 1,14 ml
ID: 125460
Rpz recepty specjalne
05909991358280
2 wstrzykiwacze 1,14 ml
ID: 123296
Rpz recepty specjalne
05909991336288
6 wstrzykiwaczy 1,14 ml
ID: 123297
Rpz recepty specjalne
05909991336295
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.