OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kevzara

Sarilumabum
L04AC14 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 200 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz 1,14 ml
ID: 125461
Rpz recepty specjalne
05909991358297
2 wstrzykiwacze 1,14 ml
ID: 123298
Rpz recepty specjalne
05909991336301
6 wstrzykiwaczy 1,14 ml
ID: 123299
Rpz recepty specjalne
05909991336318
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.