OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bewim

Prasugrelum
B01AC22 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 25028

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 129791
Rp na receptę
05997001309926
28 tabl.
ID: 129792
Rp na receptę
05997001309889
30 tabl.
ID: 129793
Rp na receptę
05997001309933
56 tabl.
ID: 129794
Rp na receptę
05997001309940
60 tabl.
ID: 129795
Rp na receptę
05997001309957
90 tabl.
ID: 129796
Rp na receptę
05997001309964
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.3 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.