OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Erelzi

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 123844
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 123845
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 123528
Rpz recepty specjalne
09002260025770
8 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 131648
Rpz recepty specjalne
12 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 123846
Rpz recepty specjalne
24 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 131649
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.