OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Erelzi

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 123847
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 123848
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk.
ID: 123529
Rpz recepty specjalne
09002260025794
12 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 123849
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.