OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Erelzi

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz 1 ml
ID: 123850
Rpz recepty specjalne
2 wstrzykiwacze 1 ml
ID: 123851
Rpz recepty specjalne
4 wstrzykiwacze 1 ml
ID: 123530
Rpz recepty specjalne
09002260025787
12 wstrzykiwaczy 1 ml
ID: 123852
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.