OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Rixathon

Rituximabum
L01XC02 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 fiol.
ID: 123741
Rpz recepty specjalne
07613421025038
3 fiol.
ID: 126154
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.