OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Refixia

Nonakog beta pegylowanego
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 4 ml rozp. + 1 tłok + 1 łącznik fiolki
ID: 123832
Rpz recepty specjalne
05909991389963
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.