OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Besponsa

inotuzumabum ozogamicini
L01XC26 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 123854
Rpz recepty specjalne
05907636977193
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.