OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agomelatyna Egis

Agomelatinum
N06AX22 Leki przeciwdepresyjne - różne
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 25001

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 130268
Rp na receptę
05995327174952
56 tabl.
ID: 130269
Rp na receptę
05995327174969
84 tabl.
ID: 130270
Rp na receptę
05995327174983
98 tabl.
ID: 130271
Rp na receptę
05995327174990
100 tabl.
ID: 130272
Rp na receptę
05995327175003
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.