OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bendamustine Sandoz GmbH

Bendamustini hydrochloridum
L01AA09 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 24949

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 129789
Rp na receptę
05907626708998
1 fiol. proszku
ID: 129790
Rp na receptę
05907626709001
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.