OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlessini

tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum
C09BB04 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna + antagoniści wapnia
tabletki 5,7 mg + 5 mg
- rej. 24912

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 129545
Rp na receptę
05909991383022
60 tabl.
ID: 129546
Rp na receptę
05909991383039
90 tabl.
ID: 129547
Rp na receptę
05909991383046
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.24 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.