OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amiodaron Hameln

Amiodaroni hydrochloridum
C01BD01 Przeciwarytmiczne, klasa III
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 50 mg/ml
- rej. 24796

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 3 ml
ID: 127787
Lz lecznictwo zamknięte
05909991369972
10 amp. 3 ml
ID: 127788
Lz lecznictwo zamknięte
04260016652310
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.