OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ganciclovir Mylan

Ganciclovirum
J05AB06 Leki przeciwwirusowe działające ogólnie - nukleozydy i nukleotydy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
- rej. 24628

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 127373
Lz lecznictwo zamknięte
05909991367282
5 fiol. proszku
ID: 127374
Lz lecznictwo zamknięte
05909991367299
25 fiol. proszku
ID: 127375
Lz lecznictwo zamknięte
05909991367305
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.