OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Midazolam Kalceks

Midazolamum
N05CD08 Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - pochodne benzodiazepiny
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 5 mg/ml
- rej. 25042

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 130556
Lz lecznictwo zamknięte
04750341002527
5 amp. 3 ml
ID: 130561
Lz lecznictwo zamknięte
04750341002404
10 amp. 1 ml
ID: 130562
Lz lecznictwo zamknięte
04750341002367
10 amp. 3 ml
ID: 130563
Lz lecznictwo zamknięte
04750341002534
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.