OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Angusta

Misoprostolum
G02AD06 Leki pobudzające skurcze macicy - prostaglandyny
tabletki 25 mcg
- rej. 24780

Opakowanie handloweWydawanie
8 tabl.
ID: 127477
Rp na receptę
05909991368142
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.