OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Flegamax

Carbocisteinum
R05CB03 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
roztwór doustny 50 mg/ml
- rej. 24438

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 125821
OTC bez recepty
05907529465776
1 butelka 200 ml
ID: 125927
OTC bez recepty
05907529465783
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.