OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Symtuza

Darunavirum + Cobicistatum + Emtricitabinum + Tenofovirum alafenamidum
J05 (J05?)-
tabletki powlekane 800 mg + 150 mg + 200 mg + 10 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 124902
Rpz recepty specjalne
05413868111583
90 tabl. (3 x 30)
ID: 126068
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.