OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Benlysta

Belimumabum
L04AA26 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 124976
Rpz recepty specjalne
05909991349813
1 wstrzykiwacz 1 ml
ID: 124975
Rpz recepty specjalne
05909991349806
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 124977
Rpz recepty specjalne
05909991349820
4 wstrzykiwacze 1 ml
ID: 124978
Rpz recepty specjalne
05909991349837
12 wstrzykiwaczy 1 ml
ID: 124979
Rpz recepty specjalne
05909991349844
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.