OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Belosalic

Betamethasonum + Acidum salicylicum
D07XC01 Kotykosteroidy stosowane miejscowo - silnie działające (grupa III) + inne połączenia
roztwór na skórę (0,5 mg + 20 mg)/g
- rej. 338/17

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 124989
Rp na receptę
05909991350024
1 butelka 100 ml
ID: 124990
Rp na receptę
05909991350031
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.