OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bactroban

Mupirocinum
R01AX06 Preparaty donosowe różne
maść do nosa 20 mg/g
- rej. 368/17

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 3 g
ID: 125249
Rp na receptę
05909991352134
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.