OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Humira

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,2 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk. 0,2 ml + 2 gaziki
ID: 125259
Rpz recepty specjalne
08054083016740
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.