OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zoledronic Acid Accord

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
- rej. 24822

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 100 ml
ID: 128832
Rpz recepty specjalne
05909991377717
4 worki 100 ml
ID: 128833
Rpz recepty specjalne
05909991377724
10 worków 100 ml
ID: 128834
Rpz recepty specjalne
05909991377731
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.