OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Forlax 10 g

Macrogolum 4000
A06AD15 Środki przeczyszczające o działaniu osmotycznym
proszek do sporządzania roztworu doustnego 10 g
- rej. 372/17

Opakowanie handloweWydawanie
10 szt.
ID: 125344
OTC bez recepty
05909991353025
20 szt.
ID: 125345
OTC bez recepty
05909991353032
50 szt.
ID: 125346
OTC bez recepty
05909991353049
100 szt.
ID: 125347
OTC bez recepty
05909991353056
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.