OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Flegafortan

Bromhexini hydrochloridum
R05CB02 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
syrop 1,6 mg/ml
- rej. 24459

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 150 ml
ID: 129173
OTC bez recepty
05902802700186
1 butelka 200 ml
ID: 126168
OTC bez recepty
05909991358150
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.