OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zubsolv

Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride
N07BC51 (N07B?)-
tabletka podjęzykowa 1,4 mg + 0,36 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl. (7 x 1)
ID: 131245
Rpz recepty specjalne
30 tabl. (3 x 10)
ID: 125740
Rpz recepty specjalne
28 tabl. (4 x 7)
ID: 131246
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.