OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tremfya

Guselkumabum
L04AC16 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz
ID: 131449
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 125745
Rpz recepty specjalne
05413868113006
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.2 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.