OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Efavirenzum + Emtricitabinum + Tenofovirum disoproxilum
J05AR06 (J05A?)-
tabletki powlekane 600 mg + 200 mg + 245 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 126113
Rpz recepty specjalne
05901797710521
90 tabl. (3 x 30)
ID: 126114
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.