OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aleve

Naproxenum natricum
M01AE02 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 220 mg
- rej. 443/17

Opakowanie handloweWydawanie
12 tabl.
ID: 128570
OTC bez recepty
05902023777967
24 tabl.
ID: 126287
OTC bez recepty
05902023777028
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.