OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Venofer

Ferri hydroxidum saccharum
B03AC Niedokrwistość - żelazo trójwartościowe stosowane parenteralnie
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 20 mg Fe3+/ml
- rej. 5/18

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 126332
Lz lecznictwo zamknięte
05909991359553
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.