OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


VeraSeal

Fibrynogen ludzki + Trombina ludzka
B02BC Hemostatyki do stosowania miejscowego
roztwór do sporządzania kleju do tkanek 80 mg/ml + 500 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 126435
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 2 ml
ID: 126436
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 3 ml
ID: 126433
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 5 ml
ID: 126434
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.