OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hirudoid

Mucopolisaccharidum polisulphatum
C05BA01 Przeciwżylakowe preparaty z heparyną do stosowania miejscowego
żel 0,3 g/100 g
- rej. 27/18

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 40 g
ID: 126509
OTC bez recepty
05909991360597
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.