OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imraldi

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki
ID: 126556
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki
ID: 126557
Rpz recepty specjalne
08809593170150
4 amp.-strzyk. 0,8 ml + 4 gaziki
ID: 126558
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,8 ml + 6 gazików
ID: 126559
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.