OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ADYNOVI

Rurioctocog alfa pegol
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 126587
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 128249
Rpz recepty specjalne
00642621067118
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 128250
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 128248
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.