OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ADYNOVI

Rurioctocogum alfa pegolum
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 126592
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 128251
Rpz recepty specjalne
00642621067125
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 128253
Rpz recepty specjalne
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 128252
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.