OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlomyl

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 59/18

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 126724
Rp na receptę
05909991362164
14 tabl.
ID: 126725
Rp na receptę
05909991362171
28 tabl.
ID: 126726
Rp na receptę
05909991362188
30 tabl.
ID: 126727
Rp na receptę
05909991362195
50 tabl.
ID: 126728
Rp na receptę
05909991362201
56 tabl.
ID: 126729
Rp na receptę
05909991362218
60 tabl.
ID: 126730
Rp na receptę
05909991362225
90 tabl.
ID: 126731
Rp na receptę
05909991362232
100 tabl.
ID: 126732
Rp na receptę
05909991362249
180 tabl.
ID: 126733
Rp na receptę
05909991362256
500 tabl.
ID: 126734
Rp na receptę
05909991362263
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.