OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agomelatine +pharma

Agomelatinum
N06AX22 Leki przeciwdepresyjne - różne
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 25043

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 130612
Rp na receptę
05901720140098
30 tabl.
ID: 130613
Rp na receptę
05901720140494
56 tabl.
ID: 130614
Rp na receptę
05901720140029
60 tabl.
ID: 130615
Rp na receptę
05901720140036
84 tabl.
ID: 130616
Rp na receptę
05901720140081
90 tabl.
ID: 130617
Rp na receptę
05901720140043
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.