OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imipenem + Cilastatin AptaPharma

Imipenemum + Cilastatinum
J01DH51 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - karbapenemy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg + 500 mg
- rej. 25106

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. proszku
ID: 130920
Lz lecznictwo zamknięte
05909991392406
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.