OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Rebif

Interferonum beta-1a
L03AB07 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań 8,8 mcg (2,4 mln j.m.) + 22 mcg (6 mln j.m.)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
6 amp.-strzyk. 0,2 ml + 6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 127101
Rpz recepty specjalne
05909990568819
6 wstrzykiwaczy 0,2 ml + 6 wstrzykiwaczy 0,5 ml
ID: 127100
Rpz recepty specjalne
05909990900664
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.