OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CRYSVITA

Burosumabum
M05BX05 Leki poprawiające mineralizację kości - różne
roztwór do wstrzykiwań 30 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 127215
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.