OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hemlibra

Emicizumabum
B02BX06 Hemostatyki układowe różne
roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 127512
Rpz recepty specjalne
1 fiol.
ID: 127513
Rpz recepty specjalne
1 fiol.
ID: 127514
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.