OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Clofarabine Norameda

Clofarabinum
L01BB06 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi puryn
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 24947

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 129935
Rpz recepty specjalne
05909991385569
3 fiol. 20 ml
ID: 129936
Rpz recepty specjalne
05909991385576
4 fiol. 20 ml
ID: 129937
Rpz recepty specjalne
05909991385583
10 fiol. 20 ml
ID: 129938
Rpz recepty specjalne
05909991385590
20 fiol. 20 ml
ID: 129939
Rpz recepty specjalne
05909991385606
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.