OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alpivab

Peramivirum
J05AH03 (J05A?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol.
ID: 128082
Rp na receptę
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.