OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kanjinti

Trastuzumabum
L01XC03 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 420 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 128440
Rpz recepty specjalne
08715131016975
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.