OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


AMGLIDIA

Glibenclamide
A10BB01 Cukrzyca - doustne, sulfonamidy i pochodne sulfonylomocznika
zawiesina doustna 6 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelek 30 ml + strzykawek 1 ml
ID: 128634
Rp na receptę
1 butelek 30 ml
ID: 128635
Rp na receptę
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.