OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tegsedi

Inotersenum

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 284 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 ampułko-strzykawek
ID: 129091
Rpz recepty specjalne
4 ampułko-strzykawek
ID: 129092
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.