OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sprycel

Dasatinibum
L01XE06 (L01X?)-
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 10 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 33 g proszku
ID: 129217
Rpz recepty specjalne
05909991380960
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.