OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hefiya

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 40 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzyk.
ID: 129415
Rpz recepty specjalne
2 wstrzyk.
ID: 129416
Rpz recepty specjalne
6 wstrzyk.
ID: 129417
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.