OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Halimatoz

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 129418
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk.
ID: 129419
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 129420
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.