OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kymriah

Tisagenlecleucelum

dyspersja do infuzji 1,2 x 10^6 – 6 x 10^8 komórek
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek
ID: 129544
Rpz recepty specjalne
05909991384388
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.